Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Servicii complete pentru Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Apararea împotriva incendiilor – PSI este un asnsamblu de masuri si documente specifice, care odată întocmite asigurate …oferă siguranța beneficiarului sau investitorului că acea construcție funcționează în legalitate și este protejată de riscurile unui incendiu.

Compania noastră oferă consultanță și servicii integrale în realizarea întocmirii și obținerii documentelor prevazute de lege.

Avize – avize incendiu și avize protecție civilă:

 • cerere tip
 • certificatul de urbanism
 • scenariul de securitate la incendiu;
 • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa fundamentală securitate la incendiu, construcţii şi/sau instalaţii;
 • planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
 • actul doveditor pe dreptul de proprietate al titularului asupra terenului;
 • expunere tehnică şi piesele desenate la scara 1:50 ori 1:100, pentru arhitectură;
 • expunere tehnică cu descrierea instalaţiei, schema bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50 sau 1:100;
 • memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schița coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere;
 • memoriu tehnic şi scheme ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, după caz.
 • memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul, schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz;
 • relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50 ori 1:100
 • piese desenate, scara 1:50 sau 1:100, cu incinta staţiei, care nu trebuie să depăşească limita de proprietate ori limita terenului închiriat sau concesionat, pe care se menţionează distanţa dintre elementele constituente ale acesteia;
 • schema gospodăriei de apă pentru incendiu;
 • schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX;
 • opis cu documentele depuse.

 

 • Evaluarea si identificarea riscului de incendiu:
 • Acte de autoritate: art 17, 18 din omai 163 din 2007
 • Decizii si dispozitii PSI si Protectie civila
 • Trainuire angajatilor in domeniul situatiilor de urgenta si monitorizarea pe fisele de instruire pentru toate fazele acesteia

PLANURI PROTECTIE CIVILA – LA NEVOIE:

 • Planul de analizã și acoperire a riscurilor(extras);
 • Planul de apărare în cazul producerii inundațiilor;
 • Planul de apărare în cazul producerii unei situații de urgentă specifice, provocate de cutremure și/sau alunecări de teren;
 • Planul de evacuare în situații de urgență;
 • Fișa obiectivului;
 • Schema fluxului relațional pentru managementul situațiilor de urgență;

Autorizații incendiu:

 • cerere-tip
 • autorizaţia de construcție
 • avizul de securitate la incendiu şi documentaţia vizată – original;
 • scenariul de securitate la incendiu, în copie după scenariul de securitate la incendiu vizat spre neschimbare;
 • planul de situaţie, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
 • piese desenate la scara 1:50 ori 1:100 şi memoriul tehnic, pentru arhitectură şi instalaţii de protecţie împotriva incendiilor;
 • memoriul tehnic şi planuri la scara 1:50 sau 1:100, ale instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
 • memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul, schema instalaţiei, scheme electrice şi funcţionale ale staţiei de pompare pentru incendiu, schema gospodăriei de apă de incendiu, după caz, la faza de proiectare P.Th. şi alte detalii de execuţie;
 • memoriul tehnic în care se include breviarul de calcul şi piesele desenate la scara 1:50 sau 1:100, cum sunt: planuri de nivel cu amplasarea instalaţiilor, schema izometrică, schema coloanelor, după caz, pentru instalaţiile interioare de stingere, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
 • schema gospodăriei de apă pentru incendiu;
 • memoriul tehnic cu descrierea instalaţiei, schema bloc a instalaţiei, planuri de nivel cu amplasarea instalaţiei la scara 1:50 sau 1:100, pentru instalaţiile de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu, la faza de proiectare P.Th. şi detalii de execuţie;
 • relevee la situaţia existentă pentru fiecare nivel, secţiune şi faţadă ale construcţiei, după caz, la scara 1:50 ori 1:100;
 • dispoziţii de şantier însuşite de verificatorul de proiect;
 • referatul verificatorului de proiect pentru cerinţa fundamentală securitate la incendiu, construcţii şi/sau instalaţii la fazele de proiectare proiect tehnic – P.Th. şi detalii de execuţie;
 • procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
 • documente prin care se justifică performanţa la foc a produselor pentru construcţii;
 • plan al amenajării la scara 1:100;
 • plan de evacuare a persoanelor;
 • piese desenate, scara 1:50 sau 1:100, cu incinta staţiei;
 • schema instalaţiei şi plan cu zonarea EX sau copiile acestora;
 • planul la scara 1:50 ori 1:100;
 • planul la scara 1:100 sau 1:200;
 • schema sistemului de alimentare a consumatorilor cu gaze petroliere lichefiate şi plan cu zonarea EX;
 • opis cu documentele depuse.