Securitate Fizica

Efectuam analize de risc la securitate fizică.

Lista unităților care trebuie să dețină, legal, astfel de analize:

  • societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990
  • ministerele şi toate celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;
  • institutele naţionale de cercetare-dezvoltare;
  • regiile autonome;
  • companiile şi societăţile naţionale;
  • alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, indiferent de natura capitalului social, forma de organizare sau asociere

Planul de pază al obiectivului poate fi intocmit de societatea noastra.