Securitate si Sanatate in Munca

SOCIETATEA NOASTRA ESTE ABILITATA CA SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE. OFERIM CONSULTANTA GRATUITA SI ASIGURAM URMATOARELE:

Ce servicii vă poate oferi compania noastră:

1. ELABORAREA DOSARULUI SSM:

Acest dosar se întocmește o singură dată, la începutul colaborării. Ulterior, i se vor aduce amendamnte periodic, dacă situația o impune.

 

Conținutul dosarului SSM este următorul:

Continut Dosar SSM

 

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR ȘI EVALUAREA RISCURILOR (EVALUAREA RISCURILOR)

 

3. ELABORAREA PLANULUI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

 

ALTE ACTIVITĂȚI:

  • asistență de specialitate pe timpul controalelor ITM;
  • verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul SSM stabilite prin fișa postului(control intern);
  • efectuarea instructajului introductiv general;
  • verificarea instruirii periodice;
  • participarea la cercetarea evenimentelor (unele dintre acestea putând fi încadrate în categoria accidentelor de muncă);

 

Alte Documente: