Instalatii Incendiu – Instalatii PSI – Prevenirea si stingerea incendiilor

Servicii de proiectare, Executie si Montaj a Instalatiilor de Preventie a Incendiilor

Instalatiile pentru incendiu reprezinta un pas in plus pentru siguranta dumneavoastra

instalatii incendiu

Proiectarea si optimizarea pentru rentabilitatea lucrarilor de instalatii incendiu

Optați pentru siguranță și doriți să obțineți avizele și autorizațiile PSI pentru a evita pericolele și amenzile uriașe, dar mai aveți încă un pas de făcut, încă un detaliu pe care trebuie să îl luați în considerare. Acest pas îl reprezintă instalațiile pentru prevenirea incendiilor, precum și proiectarea și optimizarea rentabilității lucrărilor de diverse tipuri care au ca scop avizarea PSI.

O clădire, o lucrare sau o construcție are nevoie de echipare cu instalatii incendiu,  de semnalizare și stingere a incendiilor. Aceste instalații sunt efectuate în funcție de tipul de construcție și de vulnerabilitatea acesteia la incendii, de reglementările tehnice de proiectare și execuție a construcțiilor și instalațiilor, dar și a altor reglementări de specialitate cum ar fi mărimea clădirii și arhitectura, geometria ei, destinația ei, numărul de persoane etc.

Atunci când sunt date înspre folosință, este necesară verificarea periodică și întreținerea adecvată a instalațiilor de semnalizare și stingere cu care sunt dotate spațiile, construcțiile, instalațiile, utilajele și echipamentele, așa încât să funcționeze la parametrii normali conform instrucțiunilor stabilite la proiectare.

Conform lucrării Norme de prevenire și stingere a incendiilor, cap. 5 despre Criterii de dotare cu mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiilor, există de asemenea necesitatea stabilirii unor responsabilități pentru executarea de remedieri, revizii sau reparații curente la instalațiile de semnalizare și stingere a incendiilor, astfel se întocmește un registru cu următoarele informații: tipul instalației, data la care se pune în funcțiune, schema instalației și componentele ei, responsabilități legate de exploatare, verificări periodice, lucrări de întreținere, remedieri și reparații curente.

Despre ce tip de instalatii de stins incendii este vorba mai exact?

Când vorbim despre instalații de semnalizare și stingere incendiu, ne referim la dotarea incintelor cu stingătoare de incendiu și aparate de stingere a incendiilor potrivit cu destinația și natura lor, ele pot fi amplasate în locuințe, spații industriale, spații culturale etc., fiecare aflându-se într-o anumită zonă de risc. Atunci când se aleg stingătoarele sau aparatele de stingere a incendiilor se are în vedere tipul de materiale și de substanțe aflate în acel spațiu protejat, de asemenea se ține cont de compatibilitatea acestora cu materialele care ard.

De asemenea, spațiile și incintele trebuie dotate cu instalații de protecție împotriva incendiilor cu accesorii de trecere a apei și de producere a spumei. Cu alte cuvinte, este necesară echiparea cu hidranți de incendiu interiori, hidranți de incendiu exteriori de înaltă presiune, împreună cu aparatura necesară verificării debitelor și presiunii din rețele, sprinklere și instalații fixe cu apă pulverizată, hidrogeneratoare de spumă cu un coeficient mare de înfoiere.

Pentru toate situațiile menționate anterior, oferim servicii de proiectare și optimizare din punct de vedere tehnic a diverselor lucrări care au ca scop avizarea PSI. Planurile de execuție puse la dispoziție de consultanții Antirisk, precum și listele de materiale necesare simplifică operațiunile de pregătire a lucrării. Mai mult, costurile de implementare a soluțiilor stabilite scad odată cu realizarea acestor planuri.

Compania noastră se ocupă inclusiv cu proiectarea instalațiilor pentru diverse tipuri de construcții, atât civile, cât și industriale. Astfel, vă garantăm servicii complete de proiectare în domeniul construcțiilor ce au în vedere segmentul PSI. Obiectivul nostru este să obținem rezultate cuantificabile când vine vorba de timp de lucru și productivitate îmbunătățită, consum de materiale și manoperă redusă, iar în final costuri financiare cât mai mici.

V-am convins?

Daca aveti nevoie de serviciile descrise mai sus, cereti o oferta!

Meniu