Prevenirea si Stingerea Incendiilor – Servicii PSI – Autorizatie securitate la incendiu

Ce putem face pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Se spune că este mai bine să previi decât să tratezi. În domeniul situatiilor de urgenta, si in particular al protectiei la incendiu, siguranța colectivă și personală este prioritara, reprezentand un drept al fiecărui cetățean și o obligatie a fiecărui conducator de operator economic sau institutie publica.

PSI (prevenirea si stingerea incendiilor) reprezintă denumirea specifica a tuturor activitatilor si măsurilor de indeplinit pentru atingerea si mentinerea unui nivel optim de securitate la incendiu.

Activitatea incepe din faza de proiectare a constructiilor si instalatiilor, acestea fiind obligatoriu a respecta toate prevederile normativelor de proiectare privind securitatea la incendiu. Masurile de protectie la incendiu sunt stabilite de catre proiectanti prin scenariul de securitate la incendiu, documentul in baza caruia se emite avizul ISU – fara de care nu se poate obtine autorizatia de construire a cladirii. Realizarea masurilor este certificata de catre ISU, in urma unei inspectii, prin emiterea autorizatiei de securitate la incendiu, cunoscuta si sub numele de ”autorizatia ISU” sau ”autorizatia la foc”.

PSI - Prevenirea si Stingerea Incendiilor

Constructiile si spatiile pentru care obtinerea autorizatiei de securitate la incendiu este obligatorie sunt mentionate in HG 571/2016.

Ulterior obtinerii unei autorizatii de securitate la incendiu, este obligatorie organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la nivelul societatii. Organizarea activitatii de PSI poate fi facuta, dupa caz, de catre administratorul societatii – personal, daca este pregatit, prin asumarea raspunderii sau prin angajarea/contractarea unui cadru tehnic cu atributii PSI. In unele situatii, societatea este obligata sa infiinteze un serviciu privat pentru situatii de urgenta conform OMAI 96/2016.

Organizarea activitatii de PSI presupune asigurarea functionarii tuturor instalatiilor cu rol de protectie la incendiu, respectarea normelor specifice de catre angajati, realizarea instruirilor in domeniul situatiilor de urgenta, intocmirea actelor de autoritate – decizii si dispozitii, intocmirea planului de interventie la incendiu, fisa obiectivului, planuri de evacuare, etc.

Verificarea respectarii atributiilor in domeniul securitatii la incendiu este asigurata de catre inspectorii ISU. Acestia constata și sancționează situațiile în care operatorii economici și instituțiile publice nu asigură instruirea personalului și intocmirea documentelor necesare, detinerea unui aviz si/sau autorizație incendiu, a planului de intervenție în caz de incendiu, planurilor de evacuare, fișei obiectivului.

Având în vedere frecventa de manifestare a riscului de incendiu, precum și obligația operatorilor sau agenților economici de a deține un avi si/sau autorizația la incendiu, autorizația PSI, compania noastră vine în întâmpinarea nevoii dumneavoastră pentru a vă oferi consultanță și servicii integrale intocmirea documentatiilor tehnice și obținerea avizelor si autorizatiilor prevăzute de lege, intocmirea planurilor de protecție civilă, organizarea activitatilor de PSI, intocmirea documentelor specifice, instruirea personalului, organizarea de exercitii de interventie in caz de incendiu si de evacuare in caz de urgenta (cutremur, inundatii, incendiu, etc.).

V-am convins?

Daca aveti nevoie de serviciile descrise mai sus, cereti o oferta!

Meniu