Securitate si sanatate in munca – Servicii SSM – Coordonator SSM

Servicii dedicate pentru sanatatea si securitatea muncii

Zilnic 860.000 de muncitori din întreaga lume suferă traume fizice la locul de muncă

ssm-sanatate-si-securitate-in-munca

Cum este mediul în care lucrezi? Mediul la locul de muncă este necesar să fie nu doar confortabil și plăcut pentru muncitor, dar să fie și un loc sigur, protejat, în funcție de munca prestată, iar muncitorul să beneficieze de mijloacele necesare de protecție, echipament, aparatură care să îi protejeze sănătatea și viața de orice eventuale accidente de muncă.

Activitatea de securitate si sanatate in munca reprezintă un ansamblu de acțiuni având ca scop asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea activităților de la locul de muncă pentru apărarea sănătății, a integrității corporale și a vieții muncitorilor, dar și a altor persoane angrenate în procesul de muncă, astfel încât să fie evitate accidentele de muncă si imbolnavirile profesionale

Este crucial ca societatea, prin conducatorul ei, să își exercite obligația de a lua măsuri de prevenție împotriva accidentelor, incendiilor și a bolilor profesionale.

Activitatea de SSM incepe inca din faza de proiect, prin adoptarea unui set de masuri specifice la executarea construcțiilor, echipamentelor de muncă, si elaborarea tehnologiilor de fabricație astfel incat sa fie asigurata securitatea și sănătatea în muncă a utilizatorilor, aplicarea acestor soluții vizând sa elimine sau macar să diminueze riscurile de accidentare și de îmbolnăvire profesională.

Inceperea activitatii societatii trebuie sa fie precedata de evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire asociate celor patru componente ale sistemului de munca: mediul de munca, mijloacele de productie, sarcina de munca si executantul / salariatul.

Planuri de preventie si obtinere autorizatii SSM

Ulterior evaluarii se intocmeste un plan de prevenire și de protecție compus din măsurile tehnice, sanitare, organizatorice și de altă natură care trebuie aplicate pentru obtinerea unui nivel optim de securitate a muncii.

In unele situatii este necesară obținerea autorizației de funcționare SSM înainte de începerea activității iar Fișa postului trebuie să includa pentru fiecare categorie de muncitori atribuțiile și responsabilitățile corespunzătoare funcțiiei exercitate.

Se impune apoi elaborarea unor instrucțiuni proprii fiecarei societati pentru completarea și aplicarea reglementărilor pentru sanatate si securitate in munca conform activităților prestate.

Nu în ultimul rând, angajatorul trebuie să asigure instruirea angajatilor in domeniul SSM, respectiv cunoașterea și aplicarea de către acestia a tuturor măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă aplicabile in cadrul societatii si la locul de munca.

Activitatea de SSM se realizeaza prin lucrătorii desemnați, prin propria competență sau prin servicii externe.

Având în vedere legislația în vigoare, și fiindcă ne dorim ca angajații dumneavoastră să beneficieze de cel mai sigur mediu la locul de muncă, de un cadru în care munca să fie eficientizată și agreabilă, oferim servicii de prevenire și protecție, evaluări ale riscului de accidentare sau îmbolnăvire, dar și consultanță gratuită. Aceste servicii pe care vi le garantăm reprezintă o protecție atât pentru angajat, cât și pentru angajator. În cazul nerespectării legii de către angajator,  fapt stabilit în urma unor controale ITM, acesta este pasibil de amenzi usturătoare iar in cazul accidentelor de munca, sanctiunile pot fi si de natura penala.

Activitatea pe care o desfasuram pentru dumneavoastră consta in intocmirea documentelor specifice, actualizarea lor la nevoie, pregatirea angajatilor si angajatorului astfel incat sa fie asigurat un climat de securitate ocupationala in societatea dumneavoastra si, în cazul unui control ITM sau al unui accident de munca, sa nu existe motive pentru care sa fiti sanctionati.

Este firesc ca în această lumină subiectul sanatatii si securitatii in munca împreună cu dosarul aferent si activitatile specifice să fie de interes pentru dumneavoastră și să doriți să optați pentru cele mai bune servicii din domeniu care să vă ajute la functionarea societatii dumneavoastra in deplina legalitate.

În cele ce urmează, veți avea un desfășurător al serviciilor de SSM pe care vi le oferim:

SOCIETATEA NOASTRA ESTE ABILITATA CA SERVICIU EXTERN DE PREVENIRE SI PROTECTIE. OFERIM CONSULTANTA GRATUITA

Ce servicii de SSM vă poate oferi compania noastră:

1. ELABORAREA DOSARULUI SSM:

Acest dosar se întocmește o singură dată, la începutul colaborării. Ulterior, i se vor aduce amendamnte periodic, dacă situația o impune.

Conținutul dosarului este următorul:

Continut Dosar SSM

2. IDENTIFICAREA PERICOLELOR ȘI EVALUAREA RISCURILOR (EVALUAREA RISCURILOR)

3. ELABORAREA PLANULUI DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE

ALTE ACTIVITĂȚI

  • asistență de specialitate pe timpul controalelor ITM;
  • verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție, a instrucțiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul SSM stabilite prin fișa postului(control intern);
  • efectuarea instructajului introductiv general;
  • verificarea instruirii periodice;
  • participarea la cercetarea evenimentelor (unele dintre acestea putând fi încadrate în categoria accidentelor de muncă);

V-am convins?

Daca aveti nevoie de serviciile descrise mai sus, cereti o oferta!

Meniu